Shito-Ryu Karate in Hamburg-Eissendorf

Breitensport im Hamburger Karate-Verband e.V.
Hamburger Karate-Verband e.V.
Hamburger Sportbund e.V.
Deutscher Karate Verband e.V.

Kyoshi Allen Tanzadeh, 8.Dan
World Shito-ryu Karate-do Federation

Shitokai Belgium
Shitokai Evere